Προτείνω...

Content partnership opportunity

Dear Sir or Madam,

My name is Daria Cocos and I am writing you on behalf of Adspired Technologies. We are a company based in Vienna, Austria with over 5 years of industry experience in instant price comparison and contextual content injection. We are currently operating in over 30 countries and have a user base of more than 5 million daily users.

I am contacting you to discuss the opportunity of a content partnership with your price comparison website. We are continuously looking to expand and we would like to add you to our global network of partners. This would allow our users to see your content and would serve you as a source of traffic outside of your traditional user base. We provide high quality traffic with CTRs of up to 5% and Conversions of up to 3%. This is generated by our CIUVO shopping browser add-on which enables users to experience real-time price comparison with exact product matches.

At your request I will gladly send you a short product presentation with more detailed information. If this proposal is of interest to you or if you have any questions feel free to send me an email at daria.cocos@adspired.com. Please also forward this mail to your colleagues in case you are not responsible for partnerships.

I am looking forward to hearing from you!

Best regards,
Daria Cocos

1 ψήφος
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο Daria Cocos μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης